Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sağlıklı Aile Yapısı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı

Bu araştırmada, sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabilecek internet bağımlılığı problemi alanyazın ışığında incelenmiştir. Bu bağlamda literatür incelemesi, sağlıklı aile yapısının işlevsiz hale gelmesinde etkili olabilen ve internet bağımlılığı ile ilişkisi olan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2020 yılları arasında internet bağımlılığı ile ilgili DergiPark ve Web of Science veri tabanlarında yer alan 153 makale oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin analizi sürecinde doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda alanyazında, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısını oluşturan akademik ve mesleki yaşam, psikolojik durum, yaşam becerileri ve aile içi ilişkiler boyutları ile ilişkili olan çok sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür. Bu araştırmalar genel olarak incelendiğinde internet bağımlılığının bireylerin akademik ve mesleki yaşamlarını, psikolojik sağlıklarını, yaşam becerilerini ve aile içi ilişkilerini olumsuz olarak etkileyen bir durum olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, internet bağımlılığının sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü olarak ele alınabileceği söylenebilir. Araştırmanın sonuçları, alanyazın ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Sağlıklı aile yapısı, internet bağımlılığı, aile.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri