Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sosyal Medya Uygulamaları ve Çocuk Odaklı Reklamlar: Youtube Üzerine Bir İnceleme

Markalar sosyal mecralar aracılığı ile geniş tüketici kitlesine ulaşarak kendi ürünlerinin ve markalarının bilinirliliğini artırmayı hedeflemektedir. Sosyal medyayla birlikte reklamların ulaşabileceği kişi sayısı da oldukça artmış bulunmaktadır. Özellikle çocuk tüketicilere yönelik yapılan reklamlar çocukları ileride daha fazla tüketmeye yönlendirmektedir. Bu nedenle çalışmada, Youtube çocuk kanallarında yer alan video içeriklerinin incelenmesi yapılarak çocukları tüketime teşvik etmesi açısından sonuç ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Youtube çocuk kanallarında yer alan videolar incelenerek çocukları daha fazla tüketmeye teşvik ettiğinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de Youtube çocuk kanalları içerisinde 1 milyon ve üzeri abonesi olan 5 kanalın 2019 yılı baz alınarak, 1 milyon ve üzeri izlenmeye ulaşmış 5’er videosunun içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda çocukların izledikleri içeriklerde en az bir reklam unsuruna maruz kaldıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra içeriklerin çocukları tüketime özendirecek yapıda olduğuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Reklam, Yeni medya, Youtube, Çocuk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri