Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İyi Okul-Kötü Okul: Etkili Okul Açısından Ücretli Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Son yıllarda yapılan birçok araştırma okulların etkililiği, öğretmen veya lider etkililiği alanlarında ayrı ayrı çalışılmıştır. Literatürde okulların etkili okullar olmasını sağlayan genel olarak bir takım özellikler belirlenmiştir. Bu çalışma ise okulları iyi ve kötü yapan özelliklerin, eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olarak geçici süreyle öğretmenlik deneyimine sahip olmuş bireylerin gözüyle değerlendirilmesidir. Dolayısıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine ücretli öğretmelik yaparak dahil olmuş bireylerin okulları iyi veya kötü okul olarak algılamalarında belirleyici olan özelliklerin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında pedagojik formasyon için başvuru yapanlardan öğretmenlik deneyimine sahip 41 ücretli öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler yarı yapılandırılmış mülakat formu üzerinden elde edilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğunun iyi okul algısında, fiziki imkanlar ve teknolojik donanımın etkili olduğu anlaşılmıştır. Kötü okul algısında ise çoğunlukla niteliksiz yönetim ve olumsuz yönetici davranışlarının etkili olduğu görülmüştür. Dolayısıyla fiziki imkanların genişliği ve tüm teknolojik donanıma sahip okulların, eğitim-öğretim hizmetlerinin gerçekleşmesine yardımcı olması, bireysel konforu sağlaması, çeşitli pedagojik yaklaşımların uygulanmasını kolaylaştırması gibi birçok gerekçeyle önemli bir özellik olarak görülmektedir. Diğer taraftan tüm imkanlara sahip olsa bile, kötü bir yönetim ve niteliksiz yöneticilerin okulu ücretli öğretmenler için çekilmez bir hale getirdiği ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
İyi okul özellikleri, etkili okul, etkisiz okul, ücretli öğretmen

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri