Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’deki Eğitime Bakış

Türkiye covid-19 salgını sürecinde, eğitim faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi bakımından, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak gösterilebilir. Çünkü Türkiye’nin bu salgına göstermiş olduğu refleks, salgına hazırlıklı olduğuna dair ipuçları vermektedir. Dünya üzerinde yüz binlerle ifade edilen vaka ve ölüm oranına sebep olan bu salgın, Türkiye’de de birçok ölüm ve vakaya sebep olduğu söylenebilir. Böyle bir ortamda, zaman ve mekân bakımından öğrenciye bağımsızlık tanıyan uzaktan eğitim yoluyla, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, dünya üzerindeki birçok ülke ve Türkiye için zorunluluk gerektiren bir sebep olmuştur. Bu sebep doğrultusunda, covid-19 pandemi sürecinde, Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi bu çalışmada amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışmada, verileri elde etmek amacıyla amaçlı örneklem tekniğiyle, Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli devlet okullarının farklı kademelerinde görev yapan farklı branşlardaki öğretmenler, çalışma grubu üyesi olarak belirlenmiştir. Nitel araştırma yöntemine dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada verileri elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu aracılığıyla elde edilen algılar, içerik analizi tekniğiyle analiz edilip alt temalar şeklinde bilgisayara destekli hazırlanan şekiller aracılığıyla bulgular kısmında verilmiştir. Çalışma sonucunda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Türkiye, pandemi, eğitim, öğretmen, görüş.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri