Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Merkezi Yönetim ve Yerinden Yönetim Kavramlarının Yeni Kamu Yönetimi Anlamında Değerlendirilmesi: Kavramsal Bir Çalışma

Son yıllarda giderek uygulamada daha fazla yer bulan yeni kamu yönetimi ve ilgili uygulamalarında, yönetim şekline yönelik ciddi eleştiriler yapılmaktadır. Bunların başında ise merkezi yönetim ve yerinden yönetim kavramları gelmektedir. Yapılan bu araştırmada, yeni kamu yönetimi çerçevesinde merkezi yönetim ve yerinden yönetim kavramlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilgili yayınlar ve uygulama verileri derlenerek, içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre yeni kamu yönetimi her ne kadar yerinden yönetim kavramına daha fazla atıf yapsa da, özellikle güvenlik ve ilintili sorunlar söz konusu olduğunda, merkezi yönetim söylemleri daha fazla önem kazanmaktadır. Bu bakımdan ele alındığında yerinden yönetim ile merkezi yönetim arasında, yeni kamu yönetimi ile klasik kamu yönetimi arasındaki gibi keskin bir geçiş yoktur. Yine örneklerden de görüleceği gibi, yeni kamu yönetimi ve yerinden yönetim günümüz klasik kamu yönetimi anlayışı karşısında son derece kırılgan bir yapıya sahiptir.Anahtar Kelimeler
Merkezi yönetim, yerinden yönetim, yeni kamu yönetimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri