Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Covit 19 Pandemi Sürecinde Doğum Yapan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Covit 19 pandemi sürecinde doğum yapan annelerin kaygı düzeylerinin belirlenmesi ve kaygı düzeyinin duygu düzenleme becerilerine etkisinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada kartopu tekniği uygulanmış ve ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma; dünyada küresel olarak hızla yayılan Covit-19 virüs salgınının yol açtığı korku ve panik ortamında yapıldığından ve toplumda sosyal izolasyon uygulandığından yüzyüze görüşmeler yerine katılımcılara elektronik ortamda görüşme formu uygulanmıştır. Çalışmaya 118 anne katılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu yeni doğum yapmış ve 3 aylıktan daha küçük bebeği olan annelerden oluşmaktadır. Bu araştırmada Postpartum Spesifik Anksiyete Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda eğitim düzeyi yüksek olan annelerin duygu yöntemini daha fazla kullandıkları belirlenmiştir. Yaş grubu 30 yaşından büyük olan annelerin duyguya odaklanma ve problem çözmeye odaklanma stratejilerini daha sık kullandıkları saptanmıştır. Normal doğum yapanların %49’u ve sezeryan ile doğum yapanların ise %49,2’si yüksek düzeyde kaygılıdır. Bu çalışmanın, pandemi gibi belirsizlik oluşturan bir zaman diliminde doğum yapan annelerdeki kaygı düzeylerinin belirlenmesi alanında altyapı oluşturacağı öngörülmektedir.Anahtar Kelimeler
Pandemi, kaygı, duygu düzenleme, postpartum kaygı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri