Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ve Seçme Hakkının Kullanılmasıyla Kaybedilmesi Halleri

Türk vatandaşlığının kaybı; “yetkili makam kararı” ve “seçme hakkının kullanılmasıyla” gerçekleşir. Yetkili makam kararıyla vatandaşlığın kaybı “çıkma” “kaybettirme”  ve “ iptali” ile mümkün olmaktadır. Literatür taraması sonucunda yapılmış bu çalışmada amaç, yetkili makam kararıyla ve seçme hakkının kullanılmasıyla Türk vatandaşlığının nasıl kaybedildiği, bu durumun kişinin iradesiyle ve iradesi dışında nasıl gerçekleştiği, vatandaşlık kanunları, yönetmenlikler, uluslararası metinler ve bu metinler de yapılan değişiklikler dikkate alınarak araştırılmış ve incelenmiştir. Bu kapsamda kanunun eksiklerine ve uluslararası hukuka uygunluğu konusuna değinilmiştir. Elde edilen bulgulara esasen vatandaşlıktan çıkma, herkesin vatandaşlığını değiştirmede özgür oluğunun bir sonucu olarak Türk hukukunda kabul edilmiştir. Kanunlara esasen hiç kimse keyfi olarak vatandaşlıktan çıkartılmaz. Vatandaşlıktan çıkma Türk vatandaşlarının izin alarak kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkması veya başka bir devletin vatandaşlığına geçmesi ya da sadece Türk vatandaşlığından çıkarak diğer ülke vatandaşı olarak kalması durumudur. Kaybettirme kararı ilgili kişi açısından cezai mahiyette bir karar olduğu için şahsi sonuçlar doğurmakta ve kararı cumhurbaşkanı vermektedir. Vatandaşlığının hile veya yalan beyan sonucunda kazanıldığının tespit edilmesi durumunda, herhangi bir süreye tabi olmamaksınız vatandaşlığa alma kararının iptal edileceği düzenlenmiştir. İptal kararı ile ilgili kanunda her hangi bir sürenin olmaması kanunun açığı olarak değerlendirilmekte burada kişi ve kamu yararı bulunmamaktadır. Yapılan bu çalışma, ülkede yürütülen vatandaşlık çalışmaları konusunda vatandaşlığın kaybıyla ilgili yapılacak yeni araştırmalara kaynak teşkil etmesi açısından önem taşımakta ve bu sebeple literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak Türk vatandaşlığının kaybında “kaybettirme” ve “iptal” Cumhurbaşkanı,  “çıkarma” ise İçişleri Bakanlığının kanunda belirtilen şartların tamamlanmasıyla verilmektedir. “Seçme hakkı”, “kaybettirme”, “çıkarma” ile vatandaşlığını kaybeden kişinin eş ve çocukları eklenmezken “iptal” kararında eş ve çocuklarda etkilenmektedir. Karar Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren hüküm ifade etmekte ve bu tarihten itibaren kişi yabancı statüsünde olmaktadır.Anahtar Kelimeler
Vatandaşlık, Vatandaşlık Kanunları, Vatandaşlığın kaybı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri