Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


LOJİSTİK YETENEKLERİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE DIŞ TİCARET FAALİYETİNDE BULUNAN TEKSTİL FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası ticaretin ve küresel ekonominin etkisiyle Dünya küçük bir köy haline gelmiş, organizasyonlar da kıyasıya bir rekabet ortamına girmişlerdir. Temel lojistik faaliyetler salt taşımacılık profilinden sıyrılarak küresel tedarik zinciri yönetiminde önemli bir alan olarak dikkatleri çekmektedir. İşletmelerin geliştirdiği ve sahip olduğu lojistik yetenekler, küresel rekabet ortamında başarılı olabilmelerinde anahtar rol oymaktadır. Bu noktadan hareketle, işletmelere rekabette avantaj yaratan lojistik yeteneklerin analizi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma amacına yönelik olarak detaylı ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak, lojistik yetenekler incelenmiş ve araştırma sorunsalını çözümlemek için önceki çalışmalarda kullanılan kabul görmüş ölçeklerden yararlanılmıştır. Yapılan bu araştırmada veriler, Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası’na kayıtlı olarak bulunan dış ticaret faaliyeti gösteren tekstil firmalarında çalışan personel ve yöneticilere anket uygulaması yoluyla toplanmış; katılımcıların bulundukları firmaların inovasyon, esneklik ve süreç optimizasyon yeteneğinin varlığı üzerine bir anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulama sonucunda 105 adet kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Elde edilen bu verilere SPSS 24.0 paket programı kullanılarak frekans analizi, tanımsal istatistikler, güvenilirlik analizi, faktör analizi ve korelasyon uygulanmıştır. Nihai olarak, yapılan analizler sözkonusu tekstil firmalarında lojistik yeteneklerin varlığını istatistiki olarak ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler
Lojistik Yetenekler, İnovasyon, Esneklik ve Süreç Optimizasyon Yeteneği

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri