Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kentsel Açık Alan Rekreasyonunun Çevre ve Halk Sağlığı Açısından İncelenmesi: “Zoonoz Riski”

İnsanların toplum hayatına gönüllü katılımı demek olan rekreasyon fiziken, ruhen ve zihnen bir etkinlik gerektirir. Ruhen dinlendiren, bedenen eğlendiren, zihnen geliştiren bu etkinlikler bireyin sağlığını bu yönlerden korur ve yaşam enerjisini toplamasında ona yardımcı olur. Aktiviteler açık havada ve yeşil alanlarda gerçekleştirildiğinde oksijen alımındaki artışa bağlı olarak insanı dinç tutar ve hastalıklara karşı ona direnç kazandırır. Ancak ruhen ve bedenen sağlık kazandıran rekreasyon, doğal kaynakların tahribi ve tüketimi gibi çevresel riskleri ya da kaza ve hastalık gibi güvenlik risklerini de beraberinde getirebilir. Bunlardan biri de hayvanlardan bulaşan hastalık anlamına gelen “zoonoz” riskidir. Zira son yarım yüzyılda birçok bulaşıcı insan hastalığının hayvan kaynaklı (zoonotik) olduğu anlaşılmıştır ve açık rekreasyon alanları insanlarla hayvanların belki de en yakın olduğu yerlerdir. Sağlıklı görünseler bile hastalık yapıcı etkenleri (zoonoz) taşıyabilen; bulaşıcı damlacıklarla, tozla veya (kemirgenler, keneler, pireler, akarlar, sinekler gibi) vektörlerle bu mikropları yayabilen hayvanların idrar, dışkı, tükürük gibi çeşitli vücut sıvılarına, parklarda ve açık rekreasyon alanlarında rastlamak mümkündür. Bu derlemede, rekreasyonda açık alan kullanıcılarının maruz kalabilecekleri risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilen, özellikle yaygın görülen zoonozlara ilişkin bulaşma ve korunma yolları gibi temel bilgiler derlenmiş, bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Açık alan rekreasyonu, sağlık, zoonotik hastalık, zoonoz riski.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri