Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Postmodern Kentsel Mekân ve Güvenlikli Sitelerin Kesişme Noktaları: İzmir Myvia Evleri Örneği

Postmodern kentsel mekân mimari tarz bağlamında moderniteden kopuşun dışında; bu mekân tüketim toplumuna, imajlara yapılan vurgu, eski ve yeninin bir aradalığı, esneklik ve eklektik söylemleriyle öne çıkmaktadır. Postmodern kent söylemi ve pratiklerinin öne çıktığı dönemde, duvarlarla ve güvenlik önlemleriyle çevresinden yalıtılmış kapalı yerleşim birimleri yaygınlaşmıştır. Neoliberal ekonomi politikalar sonucu sınıflar arasında artan eşitsizlikler, kentlerdeki mekânsal ayrışmayı da keskinleştirmiştir. Böylece soylulaştırılmış mekânlar, yeni orta ve üst sınıf kentli zengin için güvenlikli siteler aracılığıyla daha görünür hale gelmiştir. Bu çalışmada İzmir’de inşa edilen MyVia Konut Projeleri örneğinden hareketle, postmodern kentleşme sürecinin izleri araştırılmıştır. MyVia Konut Projeleri’nde, talep çerçevesinde şekillenebilen yeni ve eskiyi bir arada bulundurabilen, esnek ve eklektik konutların inşa edilmesi, nostaljik ve modern çizgilerin bir arada olduğunun ifade edilmesi postmodern kent anlayışının izinden gidildiğinin de kanıtılarıdır. Bu araştırmada nitel araşatırma yöntemi benimsenmiş olup, yarı yapılandıırılmış görüşme tekniği ile MyVia evlerinde oturanlar, site yetkilileri ve güvenlik çalışanlarından oluşan 21 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Kısacası, postmodern kentsel mekân ve güvenlikli sitelerin kesişme noktaları, bu görüşmecilerden elde edilen bulgularla analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, Kentsel Mekan, Güvenlikli Siteler, Myvia Evleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri