Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kapitalizm Ve Modern Devletin Yapısal Özellikleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Özet Kapitalizm ve devlet üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında, çoğunlukla kapitalist birikim rejimine, kapitalizmin girdiği yapısal krizlere, bu krizler sonrası kendini yeniden yapılandırma süreçlerine ve bu süreçlerle birlikte devlet yapılarında ortaya çıkan değişimlere odaklanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla kapitalist birikim rejiminin aşamaları ve bu aşamalarla birlikte devlet yapılarında, kurumlarında ve yönetim anlayışında ortaya çıkan değişimler, bu unsurlar üzerine yapılan çalışmaların genel çerçevesini oluşturmaktadır. Buna karşılık modern devletin ve kapitalizmin yakın dönemlerde ortaya çıkmasına ve bu sebeple aralarındaki nedensellik ilişkisine yönelen çalışmaların ise oldukça az olduğu görülmektedir. Bu çalışmayla modern devlet ve kapitalizmin aralarındaki nedensellik ilişkisinin, modern devletin ayırt edici unsurları çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle modern devlet yapısı ve bu devlet yapısının ayırt edici unsurlarının ele alınması ve daha sonra ise kapitalizm ile aralarındaki ilişkiye yönelik literatürde yer alan çalışmaların kısa bir özetine yer verilecektir. Bu genel çerçeveden sonra modern devletin ayırt edici unsurları bağlamında kapitalist üretim biçimiyle olan ilişkisinin tartışılması planlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Modern devlet, modern devletin unsurları, kapitalizm, altyapı üstyapı ilişkisi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri