Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Genç Odası Dekorasyonunda Anı ve Yadigar Değeri Taşıyan Eşyaların Yeri ve Önemine Dair Bir Araştırma

Genç bireylerin odalarının dekorasyonunda tercih ettikleri eşya türleri, onların gelişim süreçlerinin ve odalarını kişiselleştirme çabalarının sessiz bir anlatıcısı konumundadır. Genç odası dekorasyonunda, anı veya yadigâr değeri taşıyan eşyaların etkisini ve hâkimiyetini öğrenmek, genç neslin kendisi ve geçmişi ile bağını nasıl kurduğunu anlamak ve anlamlandırmak açısından önemlidir. Bu çalışma, Türkiye’nin Kayseri ilindeki 18-24 yaş arası gençlerin odalarının dekorasyonunda, anı ve yadigâr değeri taşıyan eşya türlerinin yeri ve önemi araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç kapsamında genç bireylerin anı ve yadigâr değeri taşıyan eşyalara karşı olan tercihlerinin, genç odası dekorasyonu üzerinde etkisini anlamayı ve bu tür eşyaların mekan dekorasyonuna katkısını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma verileri, tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir ve sonuçlar sunmak için tablo ve grafiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca konu dahilinde bazı başlıklar için cinsiyete göre çapraz tablo analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bazı sonuçları şu şeklidedir; Kayseri’deki gençlerin büyük çoğunluğu bir odaya sahip olan ve odalarının dekorasyonunu önemseyen bireylerdir. Gençlere göre odayı bireye ait hissettiren en önemli eşyaların, mobilyalar ile anı ve yadigar türü eşyalardır. Ayrıca gençlere göre yadigâr türü eşyalar, aile kökeni ile ilgili aidiyet duyusu kurmaya yardımcı olmaktadır. Özellikle kız bireyler erkek bireylere oranla bu tür eşyalara karşı daha ilgili oldukları saptanmıştır. Nihai olarak gençlerin geçmişle bağını koparmadan özgürce gelişim süreçlerini tamamlayabilmeleri açısından söz konusu eşya türlerinin, gençleri odalarının bir parçası olarak dekorasyona dahil edilmesi gerekliliği anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Genç Odası; Dekorasyon; Anı Eşyası; Yadigar Eşyası; Tercih

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri