Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


XX. YÜZYILIN BAŞINDAN CUMHURİYETİN İLANINA SİNOP’TA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ (1900-1923)

Anadolu’nun ilk Türk Medresesi olarak bilinen Alâeddin Medresesi’ne daha 1262 yılında sahip olan Sinop, bu eğitim müessesi sayesinde uzun asırlar önemli bir bilim ve kültür merkezi olmuştur. Selçuklu Devleti, Pervaneoğulları, Candaroğulları beylikleri ve Osmanlı idaresinde dönemin önemli bilim adamları Sinop’ta himaye görmüştür. 1461 tarihinde Osmanlı idaresine giren Sinop, 1853 yılındaki Rus Donanması’nın baskınından itibaren eğitim hayatında büyük bir gerileme yaşamaya başlamıştır. Sinop’ta özellikle I. Dünya Savaşı yılları eğitim faaliyetlerinin tamamen ortadan kalktığı yıllar olmuştur. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra, Anadolu’nun diğer vilayetlerinde olduğu gibi Sinop’ta da tamamen durmuş olan eğitim faaliyetleri, yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır. İlk etapta ilk öğretimle birlikte özellikle orta öğretim kurumları ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Ülkede bir taraftan istiklal mücadelesi verilirken bir taraftan da eğitim alanında mücadeleye devam edilmiştir. 1922 yılına gelindiğinde Sinop merkezde 12 ilk okulun (iptidai mektebi) açılmasına karar verilmiş olmasına rağmen, ancak 10 okulda eğitim verilebilmiştir. Aynı yıl Sinop, Boyabat, Ayancık, Gerze ilçeleri ve Durağan Nahiyesi’nde kapalı halde bulunan medreseler tekrar açılmıştır. Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra Atatürk önderliğinde, Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırabilmek için eğitim ve öğretimin ilk okuldan yüksek öğretime kadar her alanında köklü çözümlere gidilmiştir. Eğitim alanındaki bu çalışmalardan Sinop’ta beklendiği kadar olmasa da payına düşeni almıştır.Anahtar Kelimeler
Sinop, Eğitim, Osmanlı Dönemi, Milli Mücadele Yılları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri