Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğrenci Hemşirelerin Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hataya Yönelik Görüşleri: Bir Kamu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Örneği

ÖZ Amaç: Bu tanımlayıcı çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği ve tıbbi hatalar hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırma, bir kamu üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde 2018-2019 Bahar döneminde eğitim öğretime devam eden öğrencilere uygulandı. Veriler 18 soruluk anket formu kullanılarak toplanıp 166 öğrenci üzerinden değerlendirildi. Anket formu araştırmacı tarafından oluşturuldu. Analizlerde yüzde, sayı ve ortalama değerlere bakıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenci hemşirelerin kendileriyle ilgili olarak, % 22’sinin klinik uygulamaları sırasında tıbbi hata yaptıkları, hataların (% 21.1) asepsi kurallarına uyulmaması ve hasta kimliğinin yanlış tanılanmasından (%8.4) kaynaklandığı, yapılan hataların % 7.2’sinde hastaların zarar gördüğü, ancak çoğunlukla (% 84.9) hataları rapor etmediklerini belirttiler. Uygulama arkadaşları için ise bu oranları daha yüksek olarak bildirdiler. Tıbbi hataları en sık hemşirelerin yaptığı (% 40.4) belirtildi. Bunun yanı sıra öğrenciler; yapılan uygulamalar için prosedür oluşturulmasının hasta güvenliğini olumlu etkileyeceğini, dikkatsizliğin tıbbi hataların en büyük sebebi olduğunu belirttiler. Sonuç: Öğrenci hemşirelerin hastane uygulamaları esnasında kendilerinin tıbbi hata yaptıkları ve yapıldığına şahid oldukları ancak hata bildiriminin düşük olduğu saptanmıştır. Tıbbi hataları önlemede; öğrenci hemşire eğitiminde müfredatta hasta güvenliği eğitiminin daha fazla yer alması, hastanelerde ise yöneticilerin bu konuya yönelik önlemler alması ve hizmet içi eğitimlerin sıklığını artırması hasta güvenliğine katkı sağlayabilir.Anahtar Kelimeler
Hasta güvenliği, tıbbi hata, hemşire, öğrenci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri