Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'deki Belediye Hizmetlerine Bakışı

2011 yılında Suriye’de başlayan karışıklığın kısa sürede iç savaşa dönüşmesi nedeniyle Suriye vatandaşlarının büyük bir kısmı ülkelerinden göç etmek zorunda kalmışlardır. Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye, bu göçlerden en fazla etkilenen ülke olmuştur. Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için uygulamış olduğu açık kapı uygulaması ile, ülkesindeki iç savaştan kaçan Suriyeli sığınmacıları, geçici koruma statüsünde kabul ederek, sığınmacıların tüm ihtiyaçlarını karşılama çabasına girmiştir. Suriye'de yaşanan iç savaştan sonra, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısı 3.5 milyona ulaşmıştır. Bu yoğun göçler, Türkiye’de başta kenler olmak üzere önemli etkiler bırakmıştır. Türkiye'ye Suriye göçlerinden sonra Türkiye'nin hemen hemen tüm kentlerine göç eden suriyeli sığınacıların olduğu, göçlerden sonra bazı kentlerde ise suriyelilerin nüfus olarak Türk vatandaşlarından daha fazla oldukları da görülmüştür. Suriyeli sığınmacıların katılımı ile yapılan bu çalışmada elde edilecek veriler doğrultusunda Türkiye'de sunulan belediye hizmetleri ile Suriye'de sunulan belediye hizmetlerinin karşılaştırılması sağlanarak, belediyelerin vatandaşlara sundukları hizmet kalitesinin tarafsız bir bakış açısı ile incelenmesi mümkün olacaktır. Suriyeli sığınacıların yoğun olarak göç ettikleri Gaziantep kentinde sunulan belediye hizmetleri nasıl gördükleri incelenerek ve Türkiye’de sunulan belediye hizmetlerinin eksik kalan ve aksayan yönleri tespit edilmeye çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Göç, Yerel Yönetimler, Suriye.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri