Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yetenek Yönetimine İlişkin Uygulamaların İş Hukuku ve Eşitlik İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi

Ulusal ve uluslararası alanda rekabetin her geçen gün artmakta olduğu günümüz iş hayatında, yetenekli bireyleri istihdam eden ve onları bünyelerinde tutmayı başaran işletmeler söz konusu rekabet sürecinde öne geçmektedirler. Endüstri 4.0 şartlarının yaşanmakta olduğu günümüz çalışma hayatında, kendilerini sürekli olarak yenileyen, teknolojik gelişmeleri takip eden, stratejik düşünceye sahip yetenekli çalışanlar, işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamaktadırlar. Yetenekli bireyleri istihdam eden işletmeler, söz konusu vasıflı personelin rakip firmalara geçmesini önleyebilmek ve onları bünyelerinde tutabilmek için bir takım ayrıcalıklar sunmaktadırlar. Bununla birlikte yetenek yönetimine ilişkin çeşitli uygulamaların eşit işe eşit ücret, ayrımcılık yasağı vb. ilkeler açısından hukuka uygun olması gerekmektedir. Literatürdeki çalışmalar ve Yargıtay Kararları incelendiğinde, özellikle “Eşit Davranma İlkesi”nin çalışanlar ve işverenler tarafından tam olarak anlaşılamadığı hususunda bir kanaat oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yetenek yönetimine ilişkin uygulamaların “Eşit Davranma İlkesi” bağlamında değerlendirilmesidir. Bu kapsamda öncelikle yetenek yönetimi kavramına ve yetenek yönetimine ilişkin uygulamalara değinilecek, ardından Yargıtay Kararları ışığında “Eşit Davranma İlkesi” başta olmak üzere iş hukukuna ilişkin kurallar açısından söz konusu uygulamaların hukuki yönleri üzerine değerlendirmelerde bulunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Yetenek, Yönetim, Eşit Davranma İlkesi, İş Hukuku, Eşitlik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri