Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Wattpad’de Kadınlık-Erkekliğin İzleklerini Sosyolojik Perspektifle Sürmek: Deli Divane Romanı Örneği

İnsanlar var oldukları ilk andan itibaren hem bireysel anlamda duygularını paylaşabilmek hem de toplumsal yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla iletişime gereksinim duymuşlardır. Bu iletişimin gerçekleşmesinde ise cinsiyet faktörü açısından farklı uygulamalar ve algılamalar söz konusu olmuştur. Biyolojik olarak tanımlanan kadın ve erkek cinsiyeti ise ataerkil yapının oluşturduğu rol ve kalıplar içerisinde ‘ideal kadınlık’ ve ‘ideal erkeklik’ biçiminde şekillenmiştir. Toplumsal yaşamda kültürlerin ve geleneklerin aktarımıyla zamanla oluşmuş rol kalıpları cinsiyetlerle özdeşleşerek kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Bu aktarımın temel aracı ise dildir. Toplumsal rollerin benimsenmesinde ya da kırılmasında edebi eserlerin rolü de oldukça büyüktür. Edebi eserler oluşturuldukları toplumların kültürüne, bilincine ve duygu dünyasına dair izler taşır ve zaman içerisinde kültürün değişimine ayak uydurarak şekillenir. Toplumsal değişime paralel olarak kadın hakları, kadının toplumda yer alması ve ona değer verilmesi, kısacası kadınla ilgili olan tüm konular Türk edebiyatında özellikle romanlarda tema olarak fazlaca işlenmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, internet ağlarına taşınmış olan bu edebi eserler yalnızca yazılı yayın olmaktan çıkmış ve tek tıkla ulaşılabilen uygulamalar haline gelmiştir. Kolay erişim sağlanmasının verdiği avantajla yaygınlığı günden güne artan bu uygulamalardan biri de gittikçe etki alanını genişleten Wattpad uygulamasıdır. Bu uygulamanın tanınırlığının artması ise herkes tarafından, her an ve her yerde ulaşılabilecekleri ücretsiz uygulama olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda kişiler böylelikle yazılarını daha kolayca paylaşabilmekte ve akıllı telefonlarından bu şekilde kitap okuyabilmektedirler. Bu çalışmanın temel amacı dijital kitap platformu olan Wattpad uygulamasındaki çalışmalarda kadınlık ve erkeklik rollerinin nasıl yeniden üretildiğini analiz etmektir. Araştırmada nitel araştırma tekniklerinden biri olan içerik (anlatı) analizi kullanılarak hem yazılı şekilde yayınlanmış olan hem de Wattpad uygulamasında oldukça popüler olan ve Nehir Erdem tarafından kaleme alınan ‘Deli Divane’ adlı dijital kitapta temel karakterler tarafından kullanılan ifadeler bağlamında sosyolojik perspektifle irdelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Toplumsal Roller, Sosyal Medya platformu, Wattpad, Deli Divane Romanı.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri