Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Modern Koşullarda Seracılık Yatırım Giderleri ve Karlılık Analizleri

Çalışmanın amacı, modern koşullarda sera tesisi yatırımlarında tesis edilecek seranın ekonomik açıdan karlı olmayacağını anlamaya yönelik fizibilite etüdünün finansal analizini ortaya koymaktır. Çalışma Sera işletmeleri ile anket yöntemi ile veri toplanarak yapılmıştır. bölgesi Polikarbon bir seranın 2018 yılı cari fiyatları ile yatırım sabit giderler tutarı 1 dekar sera için 185.955 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam sera tipi ve kullanılacak teknoloji ve iklimlendirme koşullarına göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Modern koşularda yapılmış polikarbon bir seranın işletme giderleri toplamı 45.367 TL iken, işletme gelirleri 127.890 TL olarak hesaplanmıştır. Modern koşullarda seracılığın karlılığı hesaplanmıştır. Modern koşullar ile konvansiyonel (geleneksel plastik seralar) ile karşılaştırılarak üretici ve yeni yatırımcılar için bir yol haritası belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Sera Yatırımları, Sera Karlılığı, Karşılaştırmalı Seracılık.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri