Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


The Determination of Internet Addiction and Violence Tendency Level Among Adolescents

Bu çalışmanın amacı, ergenlerde internet bağımlılığı ve şiddet eğilimi düzeylerini belirlemek, daha sonra bazı değişkenlerin bu düzeylerle olan ilişkilerini incelemektir. Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu araştırma, liselerde okuyan 537 ergen (erkek = 363, kadın = 174) ile yapılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve Şiddet Eğilimi Ölçeği (ŞEÖ) ile toplanmıştır. Ergenlerle ilgili değişkenler ile İBÖ ve ŞEÖ düzeyleri arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin internet bağımlılık düzeylerinin düşük olduğu ve şiddete eğilimlerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. ŞEÖ ve İBÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak orta derecede pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Sonuç olarak, ergenlerin internet bağımlılığı düzeyleri arttıkça şiddete eğilim düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Ergenlerin internet bağımlılığı açısından gözlemlenmesi ve şiddete eğilimleri konusunda dikkatli olunması gerektiği önerilmektedir.Anahtar Kelimeler
Ergenler, İnternet Bağımlılığı, Şiddet Eğilimi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri