Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


With The Extraordinary Similarities Four Characters: Telimena-Mehpeyker, Zosia-Dilasub

Duyguya ağırlık verilen Polonyalı romantik yazar Adam Mickiewicz’in “Pan Tadeusz” ve Türk edebiyatından Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanında coşku ve aşk teması ön plandadır. Aşk daha çok ahlâki ve sosyal açıdan ele alınır. Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin ardından Türkiye’de farklı bir yaşam tarzı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda psikolojik bir roman olan İntibah’da yaşam biçiminin farklılaşmasına bağlı olarak toplumda ortaya çıkan yeni insan tipinin ahlaki açıdan işlendiği görülür. Pan Tadeusz ise bireysel anlatım biçimi, kültürel ve edebi geleneğin yeniden değerlendirilmesi, toplum gerçeklerinin ve özlemlerinin bir ifadesi, bir tür senkretizm, insanı yönlendiren duygulara özel vurgu ve yeni bir kahraman modeli olarak değerlendirilebilir. İntibah’ta Mehpeyker, Pan Tadeusz’da Telimena kötü kadın tipini, Dilaşub ve Zosia ise iyi kadın tipini temsil eder. Mehpeyker-Telimena fiziksel olarak güzel olsalar da ahlaki açıdan yozlaşmış karakterlerdir. Dilaşub-Zosia ise hem fizikî açıdan hem de ahlakî açıdan idealize edilmiştir. Birbirine zıt karakterler yaratılarak toplumu düzeltme amacı güdülür ve mesaj verilir. Her iki romanda da konular günlük yaşamdan alınır. Doğa önemli bir yere sahiptir, çünkü uzun uzun doğa tasviri yapılır. İki yazar da yapıtlarında konuları işlerken karşıt durumlardan yararlanır. Toplumun her kesminden insan seçer. Karakterleri yaşadıkları toplumsal çevreyle alılar. Hayatı iyi ve kötü yönleriyle sunmaya çalışırlar.Anahtar Kelimeler
İntibah, Pan Tadeusz, romatizm, karşılaştırma, karakter benzerlikleri

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri