Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Değişen Beslenme Alışkanlıkları Perspektifinde Takviye Edici Gıdalar: Tüketiciler Ne Kadar Bilinçli?

Bu çalışmada toplumdaki bireylerin değişen yaşam biçimleriyle beraber farklılaşan beslenme alışkanlarının potansiyel bir sonucu olan takviye edici gıdalara yönelim ele alınmıştır. Takviye edici gıdaların kapsamı, potansiyel fayda ve zararları ve tüketicilerin kullanım sebepleri, planlı davranış teorisi ve sağlık inanç modeli temelinde araştırılmıştır. Ardından, Dünya’da ve Türkiye’de takviye edici gıdaların kullanımı, pazarlanma stratejileri ve pazarın büyüklüğü irdelenmiştir. Çalışmanın amacı takviye edici gıdaların ne olduğu, bireyler arasında giderek artan bir kullanım oranına sahip olmasına yönelik sebepleri, pazardaki tüketicilerin bilgi kaynaklarını ve fiyat hassasiyetlerine yönelik değerlendirmelerini anlamlandırmak ve bu konuda gerçekten bilinçli olarak hareket edip etmediğine yönelik çıkarımları ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında kalitatif araştırma teknikleri kullanılarak odak grup çalışması gerçekleştirilmiş ve edinilen bilgiler yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Takviye Edici Gıda Pazarı, Beslenme Alışkanlıkları, Tüketici Bilinci

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri