Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Üniversite Öğrencilerinin Çevre Etiği Farkındalıklarının Çevresel Davranışlarına Katkısı

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalıklarının çevresel davranışlarına katkısı incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinde yürütülen çalışmada veriler çevre etiği farkındalık ölçeği ve çevre davranış ölçeği kullanarak toplanmıştır. Çalışma gönüllü olarak katılan 234 üniversite öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin analizinde pearson korelasyon, regresyon ve hiyerarşik regresyon analizleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin çevre etiği farkındalıklarının çevresel davranışlarını tahmin etmede istatiksel olarak anlamlı bir katkısı vardır. Öğrencilerin çevre etiği farkındalıkları ile çevre davranışları arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. R2 değerinin 0,095 olması öğrencilerin çevresel davranışlarındaki değişimin % 9,5 inin çevre etiği farkındalıklarından kaynaklandığını göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Çevre, Çevresel Etik, Çevresel Davranış

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri