Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ortadoğu’da İran-Suudi Arabistan Rekabeti

İran ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Basra Körfezine kıyıdaş ülkeler petrol ve doğal gaz rezervleri bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır. Bu enerji kaynaklarına sahip olan bölge ülkelerinin ekonomik ve sosyal yapılarını enerji gelirleri şekillendirmektedir. Yine bu ülkelerin ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları büyük oranda örtüşmektedir. Ancak bu ülkelerin beşeri kaynakları, doğal zenginlikleri ve jeopolitik konumları işbirliğini teşvik eden unsurlar olsa da İlişkiler genel anlamda gergin geçmektedir. Bu bağlamda İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin genel olarak, bölgesel ve küresel güç dengesiyle iç politika faktörlerinin etkileşimi çerçevesinde de belirlenmektedir. Etnik ve mezhepsel kimlikler ise hem iç politika hem de dış politika faktörlerinden biridir. Ekonomik sebepler, bölge ülkeleri üzerinden rekabet ve küresel güçlerle olan ilişkiler ise iki ülke ilişkilerini etkileyen önemli faktörlerdendir. İran-Suudi Arabistan ilişkilerinde en önemli dış faktörler olarak küresel güçlerin etkisi azaldığında iş birliği ortamı, dış faktörlerin etkisi arttığında ise çatışma ortamı ön plana çıkmaktadır. Bu ise ikili ilişkileri belirleyen diğer faktörleri derinden etkilemektedir. Bu araştırmada Ortadoğu’da İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelişimi incelenmiştir. İki ülke ilişkilerindeki rekabete yol açan mezhepsel gerilimden sonra ekonomik sebepler ise petrol çerçevesinde incelenmiştir. Bir diğer başlıkta ABD ve Rusya’nın bölgedeki çıkar çatışmalarının İran ve Suudi Arabistan rekabetine etkileri araştırılmıştır. Son başlıkta Basra Körfezi ülkelerini üzerinden güç ve prestij mücadelesi incelenmiştir. Araştırmanın temel kaynakları akademik çalışmalardan oluşmuştur. Bununla birlikte yerel ve bölgesel birçok farklı kaynaktan yararlanılmıştır.Anahtar Kelimeler
Ortadoğu, Mezhep Çatışması, İran, Suudi Arabistan

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri