Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Karadeniz Bölgesi’nde Bir Erken Tunç Çağı Madenci İşliği: Kastamonu-Kınık

1990 yılında, Kastamonu il merkezinin 32 km kuzeydoğusunda yer alan Devrekâni ilçesi, Kınık mahallesi yakınlarında inşa edilecek olan Kulaksızlar Barajı Projesi’nin ön hazırlıkları sırasında bir grup Hitit metal kabı bulunmuştur. Hitit metal kaplarının buluntu yeri olarak gösterilen Delibeyoğlu Sırtı Ören Yeri’nde 1994 yılında başlatılan kurtarma kazıları ile hem metal kapların buluntu yeri kesinleşmiş hem de MÖ 4. binyılın sonlarından MÖ 1. binyılın ilk yarısına kadar, ara kesintilerin de yaşandığı, üç tabakalı (I, II.1-2 ve III. tabaka) düz iskân yeri saptanmıştır. Söz konusu iskânlardan biri, bu çalışmanın konusunu oluşturan madenci işliğidir (II.1 erken safha). MÖ 3. binyılın ikinci yarısına tarihlenen işlik, taş örgülü küçük oda gruplarından ve çok sayıdaki depolama çukurlarından oluşmaktadır. Odaların çevresinden ve çukurlardan elde edilen pota, üfleç, kırma-ezme ve öğütme taş aletleri ile fırın kalıntıları madenci ustaları tarafından kullanılan işliğin günümüze ulaşan kanıtlarını sunmaktadır. Kastamonu-Kınık, MÖ 3. binyıla tarihlenen ve geniş alanda kazısı yapılan az sayıdaki madenci yerleşmelerinden biridir. Bu çalışma, yerleşme ile ilgili genel sonuçları içermektedir.Anahtar Kelimeler
Orta Karadeniz Bölgesi, maden işliği, Erken Tunç Çağı, Kastamonu-Kınık

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri