Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yeni Korumacı Politikalar, Dünya Ticaret Örgütü’nün Önemi ve Ticaretin Kolaylaştırılması

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ana akım ekonomistler tarafından savunulmaktadır. Ayrıca ampirik çalışmalarla da desteklenmektedir Uluslararası ticarete açık ülkeler daha hızlı şekilde kalkınmaktadır. Günümüzde özellikle 2008 küresel krizinden sonra pek çok ülke tarafından korumacı politikalar uygulanmaktadır. Bu korumacı politikalar Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile çatışmaktadır. Oysa Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi ile birlikte kolaylaştırılması için de çalışmaktadır. Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması yeryüzünde yaşayan herkesin yararınadır. Dünya Ticaret Örgütü üyeleri tarafından yönetilen bir örgüttür. Dünya Ticaret Örgütü üye ülkelerin görüşmeleri için sadece bir platformdur. Dünya Ticaret Örgütü Doha Turu görüşmeleri 2001 yılından günümüze sürmektedir. Üye ülkeler gündemdeki konular üzerinde uzlaşamamıştır. Bu konular Dünya Ticaret Örgütünün yapısında köklü reform niteliğindedir. Üye ülkelerin uzlaşmaları durumunda Dünya Ticaret Örgütü küresel gelişmelere karşı daha etkili duruma gelecektir. Uluslararası toplumun parçalı yapısı Dünya Ticaret Örgütü’nde karar almayı güçleştirmektedir. Dünyada ticaret savaşları sonrası ortaya çıkan güven bunalımı, tüm dünyayı bir çatışma ortamına sürüklemektedir. Bu çalışmada; ABD’den başlayıp başlıca ekonomilere yayılan korumacı politikalar ve bu politikalara karşıt yönde, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında yürütülmekte olan Ticaretin Kolaylaştırılması sürecinin küresel ticaret açısından etkileri ve Dünya Ticaret Örgütü’nün bu süreçte önemi incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Yeni Korumacı Politikalar, Örtülü Korumacılık, Ticaretin Kolaylaştırılması, Dünya Ticaret Örgütü’nün Önemi.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri