Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


19. Yüzyıldan Bir Maden İşletmesinin Hikayesi: Amasra Kalaycı Madeni

ÖZ Osmanlı Devleti’nde halkın, kömürün varlığından haberdar olması ve onu kullanmasıyla ilgili geçen olaylar 19. yüzyılın ilk yarısında yer alır. Konuyla ilgili olarak birkaç “yanan taş” bulma versiyonu bulunmakla birlikte madenlerin devletçe idaresi 1848 yılında resmi olarak Hazine-i Hassa kurumuyla başlamıştır. Bunu takiben kömür işletmelerinin yönetimi Bahriye Nezareti, Ticaret Nezareti ve 1920 yılı sonrası Maliye Nezareti tarafından sürdürülmüştür. Kömürün işletilmesiyle birlikte Osmanlıda buhar gücüyle çalışan fabrikaların kömür ihtiyacını karşılamak için yeni kömür talepleri ortaya çıkmıştır. Kömüre olan ihtiyacın ve talebin artması girişimcileri kömür madeni işletme ve ticaretini yapma konusunda harekete geçirmiştir. Ancak, girişimcinin arazisinde maden bulunduğunu tespit ettikten sonraki süreç işletmeyi kullanıma açma, maden çıkarma ve madeni nakletme aşamaları dâhil olmak üzere farklı zorluklar içermiştir. Bu çalışmada, Bartın’ın Amasra Nahiyesine bağlı Kalaycı Köyü’nde 19 yıl süren bir maden işletme çabası Başbakanlık Osmanlı Arşivleri belgeleri üzerinden aktarılacaktır. Olaylar, Mehmet Tevfik Efendi’nin kendi arazisinde tespit etmiş olduğu maden kömürünü 1877 yılı itibariyle işletme çabası ve 1896 itibariyle maden işletme çabalarına son verilmesi üzerinden oluşturulacaktır. Aktarılan olaylar sonucundaAnahtar Kelimeler
Amasra, Bartın, maden kömürü, Osmanlı Devleti, 19. yüzyıl

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri