Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


STEM Eğitiminin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mesleklerine İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi ve Öğretmen Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri

ÖZET Bu çalışma basit malzemelerden oluşan etkinliklerle desteklenen STEM eğitiminin sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları üzerine etkisini ve STEM eğitimine ve etkinliklerine yönelik görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 Bahar döneminde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 22 Sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Nitel ve nicel verilerin toplanmasında karma yöntem kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına 8 hafta boyunca basit materyallerden oluşan etkinliklerle desteklenen STEM eğitimi verilmiştir. Nicel verilerin elde edilmesinde etkinlik öncesi ve sonrası öğretmen adaylarına uygulanan “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeğinden” yararlanılmıştır ve veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Nitel verilerin toplanması için etkinliklerin sonrasında öğretmen adaylarına “Yansıtıcı Günlük” ve “Yarı yapılandırılmış görüşme” uygulanarak öğretmen adaylarının STEM eğitimine ve etkinliklere yönelik görüşleri “İçerik analizi” yöntemi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda STEM etkinliklerinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre ise öğretmen adaylarının önemli bir kısmı, STEM etkinliklerinin bilime karşı olan bakış açılarını değiştirdiğini, birçok üst düzey düşünme becerilerini artırabileceğini ancak bu etkinlikleri derslerine entegre edebilmeleri için bu alanda tecrübe kazanmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: STEM Eğitimi, Öğretmen Adayları, Öğretmenliğe İlişkin Tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri