Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Bir Zâhid-Âlim Olarak Fuat Sezgin

İlim sahibi olmak insanlığın itibar ettiği en önemli güçlerden biridir. İlim; insanı bu hayatta muktedir kılabildiği gibi ahirette de onun kurtuluşuna vesile olabilmektedir. İlim sahibi kişilerin alanlarında zirveye ulaşarak insanlığa yol göstermesi beklenen ve istenen bir gerçekliktir. İnsanlar bu önderler sayesinde -müşkül konularda- kurtuluş reçetelerini elde ederek onların koyduğu ölçülerle yol alabilmektedirler. İşte bu önderler, zamanımıza gelinceye kadar elde ettikleri bilgi ve tecrübelerle bir ışık gibi dünya ve ahiretimizi aydınlatmışlardır. Aslında onları diğer insanlardan ayıran en önemli unsurlardan biri; ilim adına pek çok disiplini bir arada tutmaları ve icra edebilmeleridir. Bu disiplinlerden biri de “Zühd” kavramını içinde barındıran tasavvuf ilmidir. İslam’ın Asr-ı Saadetten sonraki dönemlerinde nebevi ahlakın yeniden kazandırılması için yapılan çabalar sonucunda zühd hayatı ve kavramı önem kazanmıştır. Sonraki asırlarda tek başına bir ilmi teşkil eden zühd, zamanla tasavvuf disiplini içerisinde girmiş, özellikle ilim sahipleri için olmazsa olmaz güzel hasletlerden biri olmuştur. Kişi elde ettiği ilim gücünü zühd ile süsleyerek kalbini nefsine efendi, ruhunu gönüllere sultan yapabilmektedir. Bu bağlamda zühd sahibi ilim adamlarımızdan biri de Fuat Sezgin’dir. Onun zâhid-âlim kişiliği gönüllerimizde taht kurmuştur. Biz bu çalışmamızda zühd kavramının gelişimini, Fuat Sezgin’in şahsiyetinde zühdün tecessüm etmiş zâhid-âlim örnekliğini inceleyeceğiz. Ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş manevi değerlerimizin yeniden canlandırılması ve kültürümüze kazandırılmasının artıları üzerinde duracağız.Anahtar Kelimeler
Fuat Sezgin, zühd, tasavvuf, ilim, Arap Dili ve Edebiyatı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri