Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Serbest Bölgelerin Ekonomideki Etkinliği: Türkiye’deki Serbest Bölgeler Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye’deki serbest bölgelerin geçmişi Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında serbest bölgelerle ilgili çalışmalar yapılmış olmasına rağmen başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Türkiye’de 24 Ocak kararlarıyla beraber serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesi serbest bölgelerin ülke ekonomisi için önemini arttırmıştır ve 1985 yılında Serbest Bölgeler kanunu çıkarılarak köklü değişiklikler yapılmıştır. Serbest Bölgeler Kanununda serbest bölgeler; bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde olmalarına rağmen dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışında sayılan, sinai ve ticari faaliyetler açısından daha geniş teşvik, avantajların ve muafiyetlerin sağlandığı yerler olarak tanımlanmaktadır. Serbest Bölgeler tanımında yer alan avantaj ve muafiyetlerle; yabancı sermaye yatırımlarını ve ihracatı arttırmak, yerli firmaların uluslararası rekabet güçlerini arttırmak, ihracata yönelik sanayilerin gelişmesini teşvik etmek, ülkeye döviz girişini arttırmak, yeni iş imkânlarıyla birlikte istihdam sorununun çözümüne yardımcı olmak, gelişmiş üretim ve yönetim tekniklerinin elde dilmesiyle ekonomik standartların yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada serbest bölgelerin kuruluş amaçları dikkate alınarak Türkiye’de kurulan serbest bölgelerin faaliyetleri irdelenmiş, bu amaçların gerçekleştirilme düzeyleri ve bölgelerin ekonomiyi yönlendirmedeki etkinliği incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Ekonomik Etkinlik, Serbest Bölgeler, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri