Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Services In Municipalities Within The Framework Of New Public Administration

1980'lere kadar dünyada hüküm sürdü; Sağlam, hiyerarşik ve bürokratik özelliklere sahip klasik kamu yönetimi kavramı, yönetimde bir paradigma değişiminden sonra yerini esnek, pazar temelli ve merkezi olmayan bir kamu yönetimi anlayışına bıraktı. Günümüzde meydana gelen politik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası gelişmeler kamu yönetiminde değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. Çalışmamızda, kamu yönetimi reformunun Türkiye'de yeni bir kavramla birlikte, yerel yönetimler üzerindeki etkileri incelenecektir. Bu etki çok yönlüdür; Bürokratik olmayan yapı, yönetime katılım, açıklık ve hesap verebilirlik, yerelleştirme ekseninde stratejik planlama ve inovasyonlar, değişim süreci göz önüne alınarak verilen yasalar ışığında yerel düzeyde incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Reform, Yeni Kamu Yönetimi, Yerelleşme, Yerel Yönetimler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri