Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


EVRENSEL PERYODİK GÖZDEN GECİRME: ABARTILMIŞ BİR SÜREÇMİDİR?

Özet İnsan Hakları Komisyonu siyasallaşmanın, çifte standardın ve devletler arasında seçici olmanın merkezi olması nedeniyle İnsan Hakları Konseyi ile değiştirilmiştir. Bu problemler BM İnsan Hakları mekanizmasının asli görevi olan insan haklarını korumak ve teşvik etmenin yerine siyası anlaşmazlıkları ön plana çıkarmasına sebep olmuştur. İnsan Hakları Konseyi 'Evrensel Periyodik Gözden-Geçirme' süreci ile hesap verebilirlik, şeffaflık, seçici olmamak, kapsayıcılık, politik olmamak, tamamlayıcılık, tarafsızlık, bütünleyicilik, ve periyodiklik gibi kavramları uygulayarak bahsedilen suçlamaları engellemeye çalışmaktadır. 'Evrensel Periyodik Gözden-Geçirme' üçüncü Gözden-Geçirmeyi yapmakta olup (2008-2011, 2012-2016, ve 2017-2021) üye devletlerin insan hakları sicillerini gözden geçirmektedir. Bu nedenle, bu makale, gecen bu süre zarfında haklı olarak şu sorunun cevabını aramaktadır, 'Evrensel Periyodik Gözden-Geçirme' İnsan Hakları Komisyonun karşılaşmış olduğu problemlerin üstesinden gelinmesi anlamında İnsan Hakları Komisyonu içinde fazla abartılmış bir süreç midir.Anahtar Kelimeler
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Evrensel Periyodik Gözden-Geçirme, Apolitikleşme, Seçici Olmamak

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri