Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Niyâzî-İ Mısrî’nin İnsan Anlayışı

Niyâzî-i Mısrî 17. Yüzyılda yaşamış ve günümüzün psikoloji, din psikolojisi ve tasavvuf gibi bilim dallarına önemli katkıları bulunan değerli şahsiyetlerinden birisidir. Niyâzî-i Mısrî dönemin bazı idarecileri tarafından birçok kez başka taraflara sürgün edilmiş ve bu nedenle de çileli bir yaşam sürmüştür. Buna rağmen Niyazî-i Mısrî çok sayıda eser meydana getirmiştir. Bu eserlerden en önemlisi Dîvân-ı İlâhiyâttır. Biz onun insan ve insana dair görüşlerini açıklamaya çalışırken genelde bu eseri temel aldık. Nitekim amacımız Niyâzî-i Mısrî’nin eserlerinden yola çıkarak onun insan hakkındaki görüşlerinin açıklanmasıdır. Niyâzî Mısrî 17. Yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir şair olmasına rağmen onun insan ve insana dair fikirleri günümüzde hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Bu da onun düşüncelerinin çağlar boyu devam eden, özgün ve evrensel bir özellik arzettiğini göstermektedir. Çünkü çağımızın Batılı bilim adamlarının din psikolojisi bağlamında insana dair görüş ve düşüncelerine baktığımızda Niyâzî-i Mısrî’nin insan ve insana dair görüşleri ile benzerlikler bulunmaktadır. Mısrî hakiki insanın özelliklerinde sıklıkla vurguda bulunur. Ona göre gerçek insan olmanın ölçütü insanı kâmil (olgun) olmaktan geçmektedir.Anahtar Kelimeler
Din psikolojisi, Niyâzî-i Mısrî, insan

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri