Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Katılım Sigortacılığı Faaliyetinde Bulunan Hayat ve Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Finansal sistemin temel unsurlarından biri sigorta sektörüdür. Sigorta sektörü özellikle Türkiye gibi tasarruf açığı bulunan ülkelerde, önemli bir rol üstlenmektedir. Genel ekonomi içerisinde sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde işleyişi ile yatırımlara duyulan kaynağın daha düşük maliyetle karşılanmasına ve tasarruf açıklarının kapatılmasına önemli düzeyde katkı sunulabilmektedir. Geleneksel sigortacılık sektörünün önemi kadar, Türkiye gibi nüfusunun büyük bir kısmının Müslüman olduğu bir ülkede faiz hassasiyeti ve teminat ihtiyacı olan kesimler için alternatif sigortacılık uygulamalarının da önemi büyüktür. Türkiye’de Katılım Sigortacılığı’nın yasal alt yapısının 2017 yılı sonlarında oluşturulması ve 2019 yılında Katılım Sigortacılığı şirketlerine ait muhasebe standartlarının mevzuata kazandırılmasına yönelik çalışmaların başlaması ile Katılım Sigortacılığı’nın gelişiminin hızlanması beklenmektedir. Katılım Sigortacılığı’nın gelişimi açısından şirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesi sistemin gelişmesi ve paydaşlara sunulması, bakımından önemli bir unsur olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’de Katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan hayat ve emeklilik sigorta şirketlerinin finansal performanslarını değerlendirmektir. Çalışmada Türkiye Sigorta Birliği’nin 2018 yılı resmi istatistiklerinde yer alan dört hayat ve emeklilik şirketinin verileri kullanılarak çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yöntemiyle şirketlerin finansal performansları analiz edilerek değerlendirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Katılım Sigortacılığı, Tekafül, Hayat ve Emeklilik, Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri