Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kabûlî Mustafa Efendi Türbesi Koruma ve Yenileme Projesi

Onsekizinci yüzyılda İstanbul üzerinden Edirne’ye ulaşan Rıfai’liğin temsilcilerinden olan Kabûlî Mustafa Efendi'nin tekkesinin yirminci yüzyılın başında yıkıldığı anlaşılmaktadır.Bu çalışmada öncelikle Kabûlî Mustafa Efendi'nin hayatına ve çalışmalarına dönem kaynaklardan hareketle kısaca değinilecektir. Kabûlî Mustafa Efendi'nin tekkeye dönüştürülen evinden kalan tek bölüm ise muhdes duvarlarla ve niteliksiz yapılarla çevrilmiş bulunan türbesidir. Bu makale makale, mevcut türbe'nin o dönemin özgün kimliğine uygun biçimde korunması ve nitelikli hale getirilmesi için hazırlanan proje ve uygulama sürecine ilişkin bilgileri aktaracaktır. Ayrıca tekke'den kalan tek özgün parça olan kabir şahide taşının restorasyonu amacıyla hazırlanan koruma projesinin içeriğini de aktarmayı amaç edinmiştir.Anahtar Kelimeler
Edirne, Kabûlî Mustafa Efendi, Tekke, Koruma , Yenileme, Restorasyon

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri