Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


A Metaphorical Look into the Concept of “guidance teacher in communication” in Maslow’s Hierarchy of Needs

Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışma ve rehberlik öğretmen adaylarının “İletişimde Rehber Öğretmen”e ilişkin metaforlarını belirlemektir. Bu çalışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ilköğretimden 74 psikolojik danışma ve rehberlik öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma verileri, “İletişimde rehber öğretmen”……..gibidir; çünkü……” cümlelerini içeren bir form aracılığıyla toplanmıştır. Veriler üzerinde içerik analizi yapılmış ve toplanan veriler Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine ait basamakları doğrultusunda temalar altında toplanarak kodlanmıştır. Araştırmada psikolojik danışma ve rehberlik öğretmen adayları Meyve Ağacı, Arkadaş, Antrenör, Araç, Anne, Çocukluk Arkadaşı, Sözlük, Pilot, Pusula, Lastik Toka, Kaptan, Hediye Kutusunu Açan Kişi gibi toplam 64 adet geçerli metafor elde edilmiştir. Ait olma-Sevme- Sevilme İhtiyacı kategorisinin en fazla metaforun ifade edildiği kategori olduğu görülmektedir. Bu kategoriyi üretilen metafor sayısına göre sırasıyla Güvenlik İhtiyacı, Bilme-Anlama İhtiyacı, Saygı-Saygınlık İhtiyacı kategorileri izlemektedir. Öğretmen adaylarının sahip oldukları özellikler ile Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan basamakları arasında anlamlı ilişki olup olmadığı Ki-kare testi ile yoklanmıştır. Sonuç olarak psikolojik danışma ve rehber öğretmen adaylarının iletişimde rehber öğretmenin öneminin farkında oldukları, cinsiyet ile güvenlik ihtiyacı,mezun olunan okul, anne ve babanın eğitim düzeyi ile saygı-saygınlık ihtiyacı, kitap okuma ile bilme anlama ihtiyacı arasında anlamlı bir ilişkiler bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
İletişim, Metafor,Rehber Öğretmen,Maslow

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri