Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi ve Eğitimde Karşılaşılan Zorluklar

Engellilik, bireyin çeşitli fiziksel, sosyal, zihinsel vb. durumlarından dolayı tam anlamıyla sosyal yaşama adapte olamamasıdır. Bu çalışmada, zihinsel engelli çocuklara yönelik eğitim politikaları incelenmiş olup bu konuda yaşanılan güçlükler araştırılmıştır. Araştırmanın amacı, zihinsel engelli çocuklara yönelik olarak uygulanan kaynaştırma politikasının ne derece faydalı olduğunu görmek ve bu anlamda uygulamanın daha etkili olabilmesi için neler yapılacağını araştırmaktır. Araştırmada, ülkemizdeki kaynaştırma politikaları ve bu politikaları uygularken karşılaşılan zorluklar incelenmiştir. Bu çalışma Karabük ilinde 5 kişiye yapılmıştır. Bu amaca yönelik olarak zihinsel engelli çocukların eğitimi ile ilgili olarak 5 kişiye 5 tane açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bireylerin sorulara verdiği yanıtlar nitel araştırma tekniklerinden birisi olan derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma neticesinde, bireylerin kaynaştırma politikasına ilişkin düşünceleri incelenerek çalışma sonlandırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Engel, Zihinsel Engelli Çocuk, Kaynaştırma, Kaynaştırma Politikalarında Karşılaşılan Güçlükler.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri