Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


The Problematic Of Theory-Practice In Historical Evolution Of Turkish Foreign Policy

Dış politika alanı devletlerin hayatlarında en hassas alanlardır. Teorik açıdan eşitleri ile temas ettiği, olumlu ya da olumsuz ilişki içerisine girdiği alan; pratikte devletlerin gayrı-resmi de olsa reel bir hiyerarşiyle üstünde ya da altında bulunan diğer devletlerle hatta artık devlet-dışı aktörlerle ilişkiye geçtiği ve olumlu ya da olumsuz, işbirliği ya da çatışma temelinde ya da daha da farklı bir düzeyde etkileşimler ve alış-verişler yürüttüğü hayati öneme sahip alanlardır. Sahip olduğu öneme göre dış politika-diplomasi alanı teorik bir çerçeveyi, yönlendirmeyi ve hedeflendirmeyi gerektirmektedir. Devletlerin dış politikalarını ve diplomatik manevralarını yürütürken izleyecekleri yol ve alacakları tavır, belirli bir amaç ve hedefler bütünü yörüngesinde, taktikleri amaçla bağlantılandıran, tutarlı ve bütünlükçü bir strateji ekseninde gerçekleşmez ise tutarsız, tökezleyen, hedeflerine ulaşamayan ve konjonktürde dalgalanan edilgen dış politik süreçlere teslimiyet kaçınılmaz olur. Bu noktadan hareketle kaleme alınan bu çalışma, analiz birimi olarak seçtiği Türkiye örneğinde dış politikada teori-pratik sorunsalını ele alacaktır. Bu amaç doğrultusunda, teori-retorik-pratik uyumu diğer dinamikler de hesaba katılarak değerlendirilecektir.Anahtar Kelimeler
Dış Politika, Teori-Pratik Sorunsalı, Türk Dış Politikası, Türkiye

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri