Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Konya'da Yer Alan Restoranlardaki Yeşil Uygulamaların Değerlendirilmesi

Yiyecek içecek işletmelerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri fark edildikçe, bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmanın veya en aza indirmenin yolları aranmıştır. Bu doğrultuda yiyecek içecek işletmelerinde ortaya çıkan pek çok çevreci uygulama bulunmaktadır. Çevre dostu dizayn, enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalar, su tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalar, atık azaltmaya yönelik uygulamalar, kimyasal ve kirlilik azaltmaya yönelik uygulamalar, sürdürülebilir gıda uygulamaları ve diğer sürdürülebilir uygulamalar çevre dostu uygulamalara örnek verilebilecek ana başlıklardır. Yeşil restoranların ortaya çıkması ve gelişmesi de bu çabaların bir sonucudur. Bu çalışmanın amacı, Konya’da bulunan restoranlarda gerçekleştirilen yeşil uygulamaların neler olduğunu belirlemek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri değerlendirmektir. Bu amaçla; nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve veriler analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Yeşil uygulamalar, Yeşil restoranlar

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri