Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kentlerdeki Göç Eğilimi (Bayburt Aydıntepe İlçesi Örneği)

Göç ülkemizde yaşanan en önemli sorunlardan biridir. Bu sorun göç alan kentlerin gereğinden fazla büyümesine, göç veren kentlerin de daha çok küçülmesine neden olmaktadır. Bu durum kent sosyolojisi ve ekonomisini olumsuz bir şekilde etkilemekte ve ülke ekonomisine bir maliyet olarak geri dönmektedir. Nihayetinde yaşanan küçülme kentlerin işlevsiz hale gelmesine yol açmaktadır. Bu çerçevede, göç etme eğiliminin araştırılması büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla göç veren bir kent olan Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde göç etme eğilimi ekonomik sıkıntıların nispeten yoğun olduğu 2010 yılı ve ekonomik sıkıntıların hafiflediği 2017 yılı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Tarama araştırmasında göç etme nedenini olarak işsizliği gösterenlerin oranı 2010 yılı araştırmasında % 100 iken bu oran 2017 yılında % 67’ye kadar gerilemiştir. Göç gerek ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde gerekse bu sıkıntıların hafiflediği dönemlerde temelde işsizlik kaynaklı olmakla birlikte, ekonomik sıkıntıların nispeten hafiflediği 2017 yılındaki tarama araştırmasında sosyo-kültürel yetersizlikler nedeniyle göç etmek isteyenlerin oranı % 6’dan % 56’ya çıkması kentin sunduğu sosyo-kültürel imkânların da göçe etkide bulunduğunu göstermektedir. Yapılan analizde, kentler arası göçün en aza indirilmesi için kentsel mekanın hem ekonomik hem de sosyo-kültürel imkanlar yönünden kent sakinleri için yeterli hale getirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.



Anahtar Kelimeler
Şehirler, Göç Eğilimi, Bayburt

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı Yayındadır



Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri