Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hukuki Durumu ve Tanzimat Sonrası Düzenlemeler

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan sonra Anadolu ve Balkan topraklarında yapmış oldukları fetihler ile geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Geniş bir coğrafyada yayılmış olan devletin kendi özgü bir millet sistemi oluşmuştur. Kuruluşunda dini esaslara dayalı bir dini sistem oluşturan Osmanlı Devleti hükmettiği topraklarda yaşayan milletleri, dini inanışlarına göre Müslüman ve Gayrimüslim olarak ayırmıştır. Bu ayrım özünde millet sistemini oluşturmuştur. XIII. Yüzyılın sonları XIV. Yüzyılın başlarında kurulan ve XV. Yüzyılda yükselme dönemini giren ve imparatorluk olarak üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti hükmü altında olan halkları milliyetini göre değil dini inancına göre ayırarak kurmuş olduğu millet sistemini yüzyıllarca devam ettirmiştir. Bu dönem içinde gayrimüslimlere Osmanlı topraklarında hükümdar tarafından yaşama hakkı tanınmıştır. Dini ve ticari haklar verilmiş, gayrimüslimler kendi cemaat hukukları ve örfi hukuklarını uygulamaları serbest bırakılmıştır. XVIII. Yüzyılın sonları XIX. Yüzyılın başlarında Avrupa’da meydana gelen Fransız Devrimi ve devamında ortaya çıkan ulus temelli fikir akımları çok uluslu imparatorlukları etkilemiştir. Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu da yeni ulusalcı, özgürlükçü ulus devlet fikirlerinden etkilenmiştir. İmparatorluk bu dönemde askeri ve ekonomik açıdan zor günler yaşamakta olduğu için Avrupa’da yeni gelişen fikir akımlarından etkilenmemek için birtakım önlemler alacaktır.Anahtar Kelimeler
Millet Sistemi, Gayrimüslim, Fransız Devrimi,

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri