Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Semiotic Analysis Of Aesthetic Product Advertisements In Printed Media

Günümüz şartlarında klasik pazarlama teknikleri tüketicilerin ilgisini çekebilmek adına yeterince etkili olamamakta; marka, ürün veya hizmetlerin özellikleriyle ilişkilendirilebilen ve hatırlanması kolay duyusal deneyimler sunan pazarlama teknikleri kullanan firmalar ise tüketicilerin ilgisini yakalayabilmektedir. Bu bakımdan duyusal deneyimlerden yararlanan pazarlama estetiği, pazarlama teknikleri içerisinde daha ön plana çıkmaya başlamıştır. Firma veya marka kimliğinin oluşturduğu duyusal deneyimlerin, marka imajına katkı sağlayacak şekilde pazarlanması anlamına gelen pazarlama estetiği kavramı, günümüzde oldukça sık başvurulan bir pazarlama tekniğidir. Pazarlama estetiğinde, tüketiciye ürün ve ya hizmeti kullanmalarıyla birlikte edinecekleri duyusal deneyim vasıtasıyla alabilecekleri estetik haz önerisiyle konumlandırılmış ürünler, estetik ürün olarak ifade edilmektedir. Basılı medya reklamları, duyu organlarıyla elde edilebilecek deneyimleri tüketiciye aktarma açısından, yetersiz sayılabilecek bir mecradır. Bu yetersizliği telefi edebilmek adına, estetik ürünlere dair reklamların içeriğini oluşturan estetik deneyimi tüketiciye aktarabilmek için, çeşitli görsel ifade yöntemleri kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu tür içeriğe sahip bir reklamda mesajı tüketiciye etkili bir şekilde aktarabilmek için reklamın içeriği kadar biçimsel yapısının da ön plana çıkması gerekmektedir. Bu bağlamda, reklamcılık sektöründe bir reklam iletisinin içeriğinden bağımsız olarak, yalnızca biçimsel sunumu ile ilgilenen retorik disiplini ve retorik figürlerin kullanımı daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada estetik bir deneyim sunma fikri ile konumlandırılmış estetik ürünlerin basılı medya ortamındaki reklamları ele alınarak reklam mesajlarının tüketiciye retorik figürlerle nasıl aktarıldığı göstergebilimsel yöntem kullanılarak incelenmiştir. İncelenen reklamlara göre yapılan değerlendirmede reklam mesajlarının okuyucuya anlam ve görsel yapı bakımından ilişkilendirilmiş iki kavram ya da nesne üzerinden sunulduğu görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Estetik Ürün reklamları, Göstergebilim, Görsel Retorik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri