Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Örgütlerde Kariyer Yönetiminin Gelişimine Etki Eden Faktörler

Günümüzde faaliyet gösteren ulusal ve küresel birçok işletme bir yandan çalışanlarının verimlilik ve motivasyonlarını artırmak için diğer yandan ise işletme potansiyelini yükseltmek ve yeni becerileri keşfetmek adına kariyer yönetimi uygulamalarına başvurmaktadır. İşletmelerin amaçları doğrultusunda belirledikleri hedeflere en doğru ve en hızlı yoldan ulaşmalarının, bu süreçte de maksimum faydayı sağlamalarının yolu kariyer yönetimi ve uygulamalarında verdikleri önemden geçmektedir. Yeni bir kavram olarak tanımlansa da işletmeler ve çalışanlar üzerindeki önemini ve etkilerini her geçen gün artıran kariyer yönetimi, kendini başarılı işletme olarak ifade eden organizasyonların vazgeçilmez insan kaynakları politikalarından biri haline gelmiştir. Kariyer yönetimi uygulamalarını doğru ve etkin bir biçimde kullanan işletmeler örgütsel hedeflere ulaşmada ve çalışanlarına rehber olarak bireysel hedeflerine ulaşmada avantaj elde etmektedirler. Organizasyonel ve bireysel süreçlerin birlikte ele alındığı kariyer yönetimi; iş hayatına başlangıç, transferler, terfiler, atamalar ve iş değiştirmeleri kapsamaktadır. Kariyer yönetimi kapsamında yer alan her süreçte, bireylerin yaratıcılık ve yeteneklerine gerekli önem verilerek mutlu ve tatmin olmuş çalışanın varlığı ile pozitif insan ilişkilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi esas alınmaktadır. Bu anlamda organizasyonel ve bireysel amaçların bütünleştirilmesi kariyer yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Günümüz işletmelerinde kullanılan teknolojilerin hızla gelişmesi, yeni iş yöntemlerinin oluşması, çalışanların tatmin ve motivasyon etmenlerinin çeşitlenip değişmesi, dinamik bir örgüt yapısının oluşması gibi gelişmeler kariyer yönetimi uygulamalarını da değişime götürmüştür. Bu makale, kariyer yönetiminin gelişimini ve gelişimine etki eden faktörleri belirleyerek konuya ilişkin bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedirAnahtar Kelimeler
Kariyer, Kariyer Yönetimi, Kariyer Yönetiminin Gelişimine Etki Eden Faktörler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri