Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Rusya’nın Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya’da Kültür Politikaları Üzerinden Hegemonya Kurma Çabaları

ÖZET Makalenin ana konusu, Rusya Federasyonu’nun her dönemde önemli olduğunu belirttiği, zamanı geldiğinde ‘’Arka Bahçe’’- diye değerlendirdiği, Orta Asya bölgesinde kültürel politikalar uygulayarak bölgede ağırlığını koruması üzerinedir. Orta Asya bölgesinde diğer lider devletlerin (ABD, Çin, Fransa, Almanya vs.) de sık sık ‘’yumuşak güç’’ politikası aracını kullanarak gerçekleştirdiği uygulamalarına denk gelinmiştir. Lakin bölge üzerinde ta Çarlık Rusya’sı döneminden itibaren hem idari hem de siyasi ilişkilerinin olması ve bölge halklarının Rusya’nın zengin kültürel geçmişine hayranlık duymaları, RF’nu için bir hayli avantaj sağlamıştır. Orta Asya’daki Rusya çıkarlarının temeli, Rusya ile bölge ülkeleri arasındaki siyasi, ekonomik alanda, savunma ve güvenlik alanında olduğu kadar kültürel ve dil alanındaki özel ilişkilerin korunmasıdır. Güvenlik, öncelikli olmakla beraber, Rusya ekonomik ve siyasi bir entegrasyon politikası izlemektedir. Orta Asya ülkeleri bir zamanlar Sovyetler Birliği’nin bir parçasıydı, ama şimdi başka bir örgütlenme çerçevesinde (BDT) tekrardan birleştirilmiştir. Günümüz modern dünyasında siyasetin yanısıra milletler kültürel alanda da bir diplomasi ilişkisindedir. Devletler işbu kültür alış verişini, her ne kadar farkında olsalar da olmasalar da tıpkı yaşayan bir organizma gibi gündelik hayatımızın parçası haline gelmiş durumdadır. Kültür diplomasisini yumuşak güç kavramı kapsamaktadır. Bir devlet değerlerinin, bilgisinin, mutfağının, müziğinin, folklorunun kısaca söylemle o devleti içerisindeki toplumu var eden değerleri başka ülkenin insanlarına tanıtılması ve ulaştırılmasıdır.Anahtar Kelimeler
Orta Asya, Rusya, SSCB, Kültür Politikaları, Yumuşak güç, Hegemonya

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri