Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Tanzanya’da Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırılması Ve Çözüm Önerileri Denemesi

Araştırmada yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde ve Türkçe öğretiminde öğretmenlerin yeterlilik algılarının, öğretim sürecinde sahip oldukları avatantajların, dezavantajların ve karşılaştıkları zorlukların saptanması ve karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda Tanzanya ülkesi Zanzibar şehrinde ortaokul ve lise seviyesindeki okullarda yabancı dil olarak Türkçe öğreten 10 Türkçe öğretmeni ve 10 İngilizce ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmada yapılan görüşmelerde elde edilen yanıtlar betimsel analiz yöntemi ile nitel olarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda Türkçe öğretiminde karşılaşılan fiziksel zorlukların İngilizceye kıyasla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bu zorlukların Türkçe dilini pekiştirecek bir sosyal ortamın olmaması, kaynakları sınırlı kalması ve öğrencilerin motive olması için uygun şartların sağlanmamasının geldiği saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, Türkçe, Ingilizce, avantaj , dezavantaj, öğretmen, yeterlilik

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri