Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Turizm İşletmelerinde Yaşanan Duygusal Emek ile Moral ve Motivasyon Etkileşimi

İşletmelerin var olma mücadelesi verdiği bu yoğun rekabet ortamında, taklit edilmesi en zor olan özgün sermayeleri entelektüel sermaye olarak ifade edilen çalışanlarıdır. Çalışanların işletmelere katkıları fiziksel, bilgi ve hizmet düzeyindeki çabaları olarak ortaya konulsa da, aslında çalışanların tüm çabalarının ve davranışlarının görünen, sergilenen şekline ve sonuçlarına, davranışların duygusal boyutları da etki etmektedir. Duygular ise çoğu zaman tanımlanması ve yönetilmesi zor olan bir moral düzlemde gerçekleşirken içsel ve dışsal birçok motivatör faktör tarafından şekillenmektedir. Bu çalışmada turizm işletmelerinin yönetiminde ve başarısında en önemli etken faktörlerden sayılan, duygusal emek, moral ve motivasyon gibi birbirleri ile sebep-sonuç etkileşiminde bağımlı olan unsurlara ilişkin, ikincil verilere dayalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Çalışma sonucunda, derinden rol yapma ve samimi davranışların, turizm işletmelerinin amaçları ve çalışanları üzerinde daha pozitif sonuçlar verdiği görülmektedir. Bu nedenle yöneticilerin, derinden ve samimi emek davranışlarını desteklemeye yönelik içsel ve dışsal ödüller ile moral ve motivasyon araçlarını etkin kullanmaları ve çalışma ortamını eğlenceli, moral ve motivasyonu artırıcı bir yapıya getirmeleri yönünde çalışmalar yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler
Turizm, Duygusal Emek, Moral, Motivasyon.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri