Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Amerikalı Evanjelikler Üzerine Bir İnceleme

Bu makalede; Evanjelik hareket (Evanjelist değil) önce kavramsal çerçevesiyle incelenmiş, ardından birbiriyle ilişkili ve köken itibariyle yakın olması sebebiyle Türkçe ve İngilizce kullanımında sıklıkla karıştırılan Evanjelist-Evanjelik kavramlarının ayrımı, doğuşu ve tarihsel süreci, bu akımın mensuplarının temel dini inançları, siyasi ve ideolojik yapıları, sayıları gibi hususlar çalışmanın konularını teşkil etmiştir. Amerika’da dini, siyasi ve ekonomik olarak güçlü bir hareket olması bakımından özellikle Güney Baptist Evanjelik hareketi merkeze alınmıştır. Bu araştırma; İngilizce yazılı ve görsel matbu ve internet üzerinden yapılan yayınların yanı sıra, Amerika’daki özellikle üniversite ve kiliselerde yaptığımız anket çalışmaları, mülakat ve bireysel sohbetlerden istifade edilerek hazırlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Amerikalı Evanjelikler, Protestanlık, Muhafazakar Hristiyanlık, Fundamentalizm

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri