Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Özalp Halk Hekimliği

Halk hekimliği, genellikle kırsal kesimlerdeki insanların hastane ve doktorlara alternatif olarak başvurdukları, gayriresmi teamüllere endeksli ve sözlü geleneğe bağlı gelişen ampirik uygulamalardır. Halkın imkânlarının el vermediği durumlarda veya başka nedenlerle devreye giren halk hekimliğinin, hem dünyada hem Türkiye’de birçok uygulamaları bulunmaktadır. Maddi ve manevi hastalıkların tedavisi için başvurulan “halk hekimliği”, yaygın olarak “alternatif tıp” olarak kabul görmektedir. Halk hekimliği çok eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Tarih boyunca insanların tecrübe ve birikiminin sonucu elde edilen verileri uygulayan halk hekimleri sözlü gelenek içerisinde öğrenirler. Halk hekimliğinin bir okulu yoktur. Yalnız aileden gelen aşinalık, şahsi kabiliyet, fıtratın uygunluğu ve yaşanılan çevrenin etkisi halk hekimlerinin ortaya çıkmalarında tesir edebilmektedir. Çalışmamızda Van’ın Özalp ilçesi ve köylerinde halen yaşamakta olan halk hekimlerinin toplum içerisindeki telakkileri, insanların maddi ve manevi dertlerine nasıl çare oldukları, zaman içerisinde sosyo-kültürel gelişim süreçleri ve halk hekimliğinin psiko-sosyal rolleri incelenecektir. İncelememizde aktif halk hekimliği yapan ve halk hekimlerine başvuran 20-80 yaş arası kişilerle görüşülmüştür. Çalışma, birebir görüşme ve gözlem yoluyla elde edilen veri ve bulgularla incelenecektir.Anahtar Kelimeler
Halk hekimliği, halk hekimliği uygulamaları, inanç, tedavi, ilaç.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri