Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Elektro Gitar Eğitiminde Nota ve Tablature Kullanımının Farklı Uygulamalarla Denenmesi

Elektrogitar eğitimi kapsamında yürütülen çalışmada hem nota, hem de tablature ile eser çalışmanın öğrencilerin başarısı üzerindeki etkisi farklı uygulamalar ile denenmiştir. Bu kapsamda araştırmacılardan biri tarafından özel ders verilmekte olan öğrencilerden çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubu ile ilk olarak ön test uygulanmış ve denklik düzeyleri belirlenmiştir. Ön test sonrasında aynı öğrenciler ile üç farklı eser üç farklı uygulama deseni ile çalışılmıştır. İlk uygulamada birinci eser sadece nota ile çalışılmış, ikinci uygulamada diğer eser sadece tablature ile öğretilmiştir. Son uygulamada ise üçüncü eser hem nota, hem de tablature bir arada verilerek öğretilmiştir. Bu uygulamalar için araştırmacılar tarafından birbirine eşdeğer üç farklı alıştırma yazılmıştır. Öğrencilerin performansları elektrogitara uygun biçimde tasarlanmış bir puanlama anahtarı ile ölçülmüş, elde edilen sayısal veriler istatistiksel analize tabi tutulmuştur. İstatistik süreçte ilk olarak normal dağılım varsayımının karşılanıp karşılanmadığına bakılmış, verilerin normal dağıldığı anlaşıldığı için Anova testi yapılması uygun görülmüştür. Ölçüm sonuçlarına göre üç uygulamada da iyi sonuçlar elde edilmesine karşın hem nota, hem de tab ile sunulan materyalin daha iyi anlaşıldığı gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Elektrogitar, eğitim, nota, tablature (tab.).

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri