Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye'de Memurlar Meselesi

28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya-Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi ile başlayan Birinci Dünya Savaşı, dünya tarihinin en kapsamlı savaşı olmuştur. İçinde bulunduğu ekonomik buhranla söz konusu savaşa dâhil olan Osmanlı Devleti için savaş, bir yıkım niteliğinde olmuştur. Zira Osmanlı Devleti'nin tüm imkânlarını seferber ederek girdiği bu savaşta; cephelerde binlerce şehit verilirken, cephe gerisinde kalan Osmanlı halkı da bir yaşam savaşı vermiştir. Cephe ile cephe gerisinin belirsizleştiği Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye'de yaşayan sivil halk, açlığın ve yoksulluğun pençesinde hayatta kalmak için mücadele etmiştir. Bununla birlikte Osmanlı toplumu tarafından imrenilerek bakılan memurlar da Birinci Dünya Savaşı'ndan olumsuz etkilenmiştir. Bu çalışmada da Birinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de yaşayan memurların yaşadığı sorunlar ele alınmıştır. Elde edilen bulgulardan savaş yıllarında memurların büyük bir kısmının açlığın ve sefaletin pençesine düştüğü ve içlerinden bazılarının hayatta kalabilmek için dilencik yapmak zorunda kaldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra savaş sürecinde memurların bir kısmının ticaretle uğraştığı, bir kısım memurun ise karaborsacılık yaptığı anlaşılmaktadır. Savaş sürecinde memurların başka işlerle meşgul olmaları ise memur kadrolarının boşalmasına neden olmuştur.Anahtar Kelimeler
Osmanlı Devleti, Türkiye, Birinci Dünya Savaşı, Memur.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri