Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Kobi Yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının Karşılaştırılması: Şırnak ve Gaziantep Örneği

İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi için dikkate alması gereken bir takım sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar genel olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) olarak adlandırılmaktadır. KSS ekonomik, yasal, etik ve gönüllü olmak üzere dört gruba ayrılmaktadır. Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler için de KSS büyük önem taşımaktadır. Çoğunluğu aile işletmesi olan KOBİ’lerin sonraki nesillere geçebilmesinin kurumsallaşmasına bağlı olduğu söylenebilir. Kurumsallaşan bir KOBİ, varlığını sürdürmesinin yanı sıra zaman içerisinde büyüyerek daha geniş bir alanda faaliyet gösterebilir. Ancak bazı KOBİ’ler Kurumsal Sosyal Sorumluluklara dikkat ederken, bazıları bu sorumluluklardan bazılarına önem vermektedir. Bu çalışmada İşletme yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının faaliyette bulundukları bölgelere göre değişip değişmediği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Şırnak ve Gaziantep illerinde faaliyet gösteren KOBİ yöneticileriyle anket yapılmıştır. T-Testi Analizi ile katılımcıların KSS boyutları açısından aldıkları ortalamalar karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda ortalamalar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç, KOBİ yöneticilerinin kurumsal sosyal sorumlulukları üzerinde faaliyette bulundukları bölgenin etkili olmadığını göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Ekonomik Sorumluluk, Yasal Sorumluluk, Etik Sorumluluk, Gönüllü Sorumluluk

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri